Jerzy Frelich

Urodzony

Zmarł

17 lipca 2021

Śp. Jerzy Frelich w rybnickim samorządzie pracował od początku jego istnienia. W latach 1990-1994, w czasach prezydentury Józefa Makosza, był członkiem Zarządu Miasta Rybnika. Funkcję tę pełnił także w kadencji 1998-2002, za czasów prezydentury Adama Fudalego. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta.

Jerzy Frelich zasiadał w Radzie Miasta Rybnika (wybierany do rady w kadencjach: 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002,2002-2006), angażował się w prace Rady Dzielnicy Chwałowice (kadencja 1995-1999). Związany był z Zespołem Szkół Budowlanych, jako nauczyciel i dyrektor placówki.

Jerzy Frelich współtworzył w Rybniku zręby „Solidarności”, z którą związany był od października 1980 roku, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji zakładowej pracowników oświaty i wychowania w Rybniku. W czasie stanu wojennego był internowany. W 1989 roku Solidarność nauczycielska reaktywowała się pod jego przewodnictwem.