Grzegorz Szetyński

Urodzony

1960

Zmarł

23 marca 2021

Grzegorz Szetyński zasiadał w Radzie Powiatu Bielskiego od 2006 roku, reprezentując gminę Kozy. Początkowo sprawował funkcję członka zarządu powiatu, a następnie wicestarosty bielskiego. W urzędzie nadzorował wydziały budownictwa, gospodarki mieniem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jednostkami organizacyjnymi powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Udostępnij