Robert Wośko

Urodzony

Zmarł

18 marca 2021

Zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, człowiek bardzo pracowity, kreatywny, wielki społecznik. Podczas drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. Teraz ta choroba pokonała jego.

Robert Wośko był honorowym dawcą krwi. W 2018 r. podczas obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce został odznaczony Medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2019 r. współzakładał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żywcu. Był ekologiem i pasjonatem pszczelarstwa, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy w Kocierzu Rychwałdzkim.

Odeszła osoba o wielkim sercu, na pomoc której zawsze można było liczyć. Optymista i po prostu dobry człowiek. Pozostawił żonę i małego synka.

Robercie… przyjacielu… będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

Udostępnij