Monika Morkisz

Urodzona

Zmarła
20 stycznia 2021

Radna Gminy Miedźna I Kadencji, Wieloletnia Dyrektorka Szkoły Podstawowej  w Górze, Przewodnicząca Koła Emerytów w Górze, Laureatka „Miedźniańskiego Ula”.

Udostępnij informację