prof. Andrzej Noras

Urodzony
6 sierpnia 1960

Zmarł
4 grudnia 2020

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020.

Długoletni pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, prorektor do spraw badań naukowych w latach 2016–2020, prodziekan do spraw nauki Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012–2016, wieloletni kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, wybitny specjalista z zakresu historii filozofii.

Udostępnij