Eugeniusz Marszałek

Urodzony
13 lipca 1932

Zmarł
14 listopada 2020

Eugeniusz Marszałek urodził się w Halembie 13 lipca 1932 roku. Tam w 1939 roku  rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Następnie ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Wirku, Liceum Administracyjno–Handlowe w Gliwicach oraz ówczesną Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Zabrzu, a następnie w KWK „Halemba”, gdzie jego kariera zawodowa przebiegała od księgowego do zastępcy dyrektora.

W latach sześćdziesiątych, jako jeden ze współzałożycieli i wiceprezes, zaangażowany był w rozwój koła PTTK działającego przy kopalni „Halemba”. Mimo swej dokuczliwej niepełnosprawności, z którą zmagał się od urodzenia, zdobył uprawnienia przewodnika górskiego i terenowego. Był prezesem przyzakładowego koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, utytułowanym w 1977 roku mianem „Zasłużonego Pracownika Kopalni Halemba”. Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej został w 1986 roku uhonorowany odznaką „20 lat Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ruda Śląska”.

W tym samym roku jego aktywność została dostrzeżona również poza granicami naszego miasta, co zaowocowało przyznaniem mu złotej odznaki „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Od roku 1968  bezgranicznie zaangażowany był w organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla śląskich misjonarzy i misjonarek posługujących w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Przez blisko pięćdziesiąt lat prowadził Koło Misyjne przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba.

17 grudnia 1981 roku, kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego, za wspieranie „Solidarności”, której nie był członkiem, w trybie natychmiastowym został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora. Przyczynił się wówczas do zachowania, istniejącego do dziś, sztandaru „Solidarności”, ocalając go od zniszczenia. Od 13 grudnia 1997 roku był członkiem Katowickiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego. Był  również jednym z inicjatorów sprowadzenia do kościoła Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba, w grudniu 2015 roku, relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Za swoją postawę i działalność w lipcu 2016 roku został odznaczony Złotym Medalem Regionu Śląsko–Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Po zwolnieniu z kopalni Eugeniusz Marszałek  angażował się w prace związane z przekształcaniem, istniejącej w miejscu dzisiejszego Muzeum Miejskiego, Miejskiej Izby Regionalnej. W roku 1983 placówka ta otrzymała status i nazwę Muzeum Społecznego, a rok później nadano jej imię – jej współorganizatora i pierwszego dyrektora – Maksymiliana Chroboka.

Od listopada 1990 roku Eugeniusz Marszałek był zaangażowany w działalność Związku Górnośląskiego – Koło Halemba, którego był wówczas członkiem zarządu. W latach przemian ustrojowych organizował pomoc charytatywną dla dzieci. Jego udziałem stało się organizowanie paczek, imprez mikołajkowych, czy wycieczek dla dzieci oraz wigilii dla osób samotnych.

W latach 1996 – 1997, jako jeden ze współautorów, aktywnie współpracował, przy powstawaniu monografii o historii Halemby, która wydana jako „Historia i teraźniejszość Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie” jest źródłem bogatej wiedzy o historii dzielnicy.

Był również jednym z inicjatorów i starających się o uczczenie tablicą pamięci ofiar wojen i represji, jakie dotknęły mieszkańców dzielnicy Halemba w XX wieku. Tablica powstała w 2010 roku na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Halemba.

W listopadzie 2017 roku, z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, w kategorii „Pomoc Materialna i Finansowa Misjom”. Jest to niezwykłe wyróżnienie, które do tej pory otrzymało tylko kilka rodzin w Polsce.

Udostępnij