Barbara Dudek

Urodzona

Zmarła
13 listopada 2020

Prezes zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielsku-Białej. Osoba wielkiego serca i urody.

Większość swojego zawodowego życia spędziła w spółdzielni, poświęcając jej energię, wiedzę i zdolności. Od początku – od 1 grudnia 1975 roku – pełniła funkcje kierownicze, a 21 lutego 2012 r. została prezesem zarządu. Rozwijała spółdzielnię w tych trudnych dla handlu czasach – otwierając 4 nowe sklepy i modernizując pozostałe 7 sklepów, które zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia chłodnicze. Wprowadziła również nowoczesny system komputerowy pozwalający zarządzać siecią sklepów on-line.

Udostępnij