prof. UŚ, dr hab. Zbigniew Oniszczuk

Urodzony
1955

Zmarł
8 listopada 2020

Medioznawca, związany od 1981 roku z Zakładem Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych. Autor blisko 80 artykułów i rozpraw poruszających problemy funkcjonowania mediów masowych, ich relacji z systemem politycznym, udziału mediów w komunikowaniu politycznym i public relations, przemian w systemie medialnym Polski i innych krajów. Wśród tych publikacji szczególne miejsce zajmuję autorska książka Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989 (Katowice 2002) oraz współredagowane prace zbiorowe Mało znane systemy medialne (Sosnowiec 2007) i Systemy medialne krajów bałkańskich (Sosnowiec 2009), a także redagowana samodzielnie monografia zbiorowa Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian (Katowice 2015).

Stypendysta niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu w Salzburgu. Recenzent wydawniczy 5 publikacji książkowych i autor 12 artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych, wydanych głównie w Niemczech, Austrii i Rosji. Członek Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego – Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (od 2004 r.). Współzałożyciel w roku 2007 Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 2016 roku kierownik grantu NCN OPUS 10 poświęconego badaniom nad powiązaniami pomiędzy elitami mediów i polityki w Polsce.

Udostępnij