prof. dr hab. Tadeusz Widła

Urodzony
1951

Zmarł
7 października 2020

Ceniony, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Kryminalistyki w latach 1992–2019, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów w latach 1999–2002, przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. pracowników naukowych, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.

Zawsze służył pomocą i dobrą radą, był oddany ludziom i sprawom uczelni.

Udostępnij