prof. dr hab. Jacek Lyszczyna

Urodzony
13 lipca 1954

Zmarł
20 lutego 2020

W 1973 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. W 1977 ukończył studia filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, 17 maja 1988 obronił pracę doktorską Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, 19 czerwca 2001 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego. 31 stycznia 2008 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych.

Objął funkcję profesora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, oraz profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Był dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej.

Udostępnij