Ks. Stanisław Tkocz

Urodzony
 31 lipca 1931

Zmarł
13 listopada 2003

Przez blisko 30 lat kierowania „Gościem Niedzielnym” przekształcił go z niewielkiego, czterostronicowego pisma, rozprowadzanego głównie na Górnym Śląsku, w wielki ogólnopolski tygodnik opinii. Po upadku komunizmu w Polsce powołał w różnych częściach Polski 12 oddziałów diecezjalnych i zadbał o zorganizowanie kolportażu.

Urodził się w 1931 r. w Jastrzębiu-Zdroju, w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec był powstańcem śląskim. W czasach licealnych interesował się marksizmem; rozpoczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po roku rzucił jednak te studia i wstąpił do seminarium.

Pracował jako wikariusz w Wodzisławiu Śl., a później jako notariusz i kanclerz katowickiej kurii diecezjalnej. W 1974 roku został redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego”. Sprawował tę funkcję do śmierci 13 listopada 2003 roku.

Udostępnij