Alfred Kiera


Zmarł
10 kwietnia 2019

Przez wiele lat pełnił w Piekarach Śląskich funkcję Radnego Rady Miasta oraz Przewodniczącego Komisji ds. przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy. Był wieloletnim członkiem Związku Górnośląskiego oraz prezesem piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego. Charakteryzowało go niezwykłe zaangażowanie w pracę na rzecz swej małej ojczyzny. To z jego inicjatywy św. Jan Paweł II otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Piekar Śląskich. Za swoją działalność, Alfred Kiera, wyróżniony został odznaką Zasłużony dla Związku Górnośląskiego

Udostępnij