Henryk Tomanek

Urodzony
1942

Zmarł
2015

Mieszkał w Katowicach, w południowej dzielnicy miasta – Ligocie. Był absolwentem Politechniki Śląskiej. Ponad czterdzieści lat pracował w jednym z gliwickich instytutów jako główny specjalista oraz redaktor naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przetwórstwo Tworzyw”. Przez wiele lat zaangażowany był w działalność harcerskiego hufca w Katowicach-Ligocie. 

Kochał Górny Śląski, znał jego złożoną historię i kulturę. Wydał książkę pt. „Zawsze obcy”. Pokazał w niej losy niemieckiego i polskiego Górnoślązaka w latach 1938-1952, na tle dramatycznych wydarzeń II wojny światowej i zmian powojennych. Prezes Koła Katowice-Ligota Związku Górnośląskiego.

Udostępnij