Feliks Wyciślik

Urodzony
16 lutego 1933

Zmarł
22 grudnia 2016

Urodził się w Kochłowicach, z którymi był związany całe życie. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Zaraz po studiach, w 1957 r., rozpoczął pracę w KWK „Pokój”, gdzie zajmował stanowisko od sztygara zmianowego do głównego inżyniera. Od 1974 roku pełnił funkcję głównego inżyniera w KWK „Śląsk”. Przede wszystkim jednak był znany ze swojej pracy społecznej. Już w latach pięćdziesiątych uczestniczył m.in. w przebudowie sieci elektrycznej oraz był zaangażowany w budowę sieci wodociągowej w Kochłowicach. W latach 1957 -1967 organizował spartakiady, które odbywały się na boisku KS „Wawel”. Działalność Feliksa Wyciślika nie ograniczała się tylko do jego rodzinnego miasta. Pracował m.in. przy budowie basenu rehabilitacyjnego dla chorych w Reptach. W latach 1958 – 1974 pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Techniki i Racjonalizacji, a w roku 1963 powołany został w skład Rady Wynalazczości przy Urzędzie Patentowym, w której zasiadał do 1967 roku. Działał również w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa oraz w miejskich zespołach zajmujących się oświetleniem miasta i sprawami gospodarki komunalnej. Od roku 1990 był aktywnym działaczem Związku Górnośląskiego, gdzie od roku 2008 był prezesem koła w Kochłowicach. Za swoją działalność na rzecz rudzian otrzymał w 2013 roku tytuł „Zasłużony dla miasta Ruda Śląska”.

Udostępnij