Dr Łucja Staniczkowa

Urodzona
31 sierpnia 1947

Zmarła
23 sierpnia 2019

Wybitna regionalistka, nauczycielka języka polskiego, działaczka Związku Górnośląskiego. Urodziła się w Tychach. Jako nauczycielka swą wiedzą dzieliła się z młodymi tyszanami. Była bardzo zaangażowana w edukację regionalną. Wśród podejmowanych przez nią licznych działań były między innymi Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku i Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego. Swą pracę doktorską poświęciła portretowi Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego. Autorka wielu książek i opracowań dotyczących Górnego Śląska. Wiceprezeska Związku Górnośląskiego.

Udostępnij