Alfred Gilner

Urodzony
1944

Zmarł
2019

Członek halembskiego koła Związku Górnośląskiego, członek Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” oraz przewodniczący Rady Osiedla Halemba II Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

Udostępnij