Prof. Stanisław Pasyk

Urodzony
16 sierpnia 1931

Zmarł
4 sierpnia 2020

Był polskim kardiologiem, wieloletnim dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologi w Zabrzu. Ukończył Akademie Medyczną w Krakowie oraz Uniwersytet Harvarda. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora. To za jego sprawą Zbigniew Religa rozpoczął pracę w Zabrzu.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, American Heart Association, European Society of Cardiology, International Society and Federation of Cardiology, American Physiological Society, New York Academy of Sciences oraz Paul Dudley White Cardiology Society at Harvard Medical School. W 1989 roku został przewodniczącym Społecznego Stowarzyszenia Kardiologicznego w Zabrzu.

Startował w wyborach parlamentarnych w 1997 roku z ramienia PSL – bezskutecznie. Był przewodniczącym komitetu wyborczego Andrzeja Leppera w wyborach prezydenckich w 2005 roku.

Udostępnij